İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Beşir Bayar “Uzak Yer” Sergisi ile Görüntü Sanat Galerisi’nde 

Görüntü Sanat Galerisi sanatçı Beşir Bayar’ın mekan/figür ilişkisini irdelediği eserlerini; “Uzak Yer” sergisi ile sanatseverlere sunuyor. 15 Kasım Cuma günü saat: 18.00’da açılacak olan sergi, 04 Aralık 2019 tarihine kadar Görüntü Sanat Galerisinde izlenebilir.

Beşir Bayar Resmi Üzerine

Sanat bir tür bilinçtir veya bilinç durumunun yansımasıdır. Buna paralel olarak izleyici üzerindeki etkisi de elbette bir tür bilinci ve duyguyu uyarmaktır. Bu süreç heyecan verici olduğu kadar aynı zamanda yorucudur da. Bu heyecan verici sürece duygu ve düşüncelerini açanlar da her insan gibi uyumlanmak ister. Buraya kadar bahsi geçenler üzerinde uzlaşılabilirlik açısından bir sorun yok.

Öte yandan sanatla ulaşılacak rahatlık ve huzur, edilgen unutuşa benzemeyen üst düzey bir içsel sükûnettir. Bu, yeni bir şeyle karşılaştığımızda hissettiğimiz yoğunluk ve heyecan duygusunun ardından ortaya çıkar. İzleyiciye sunulan eser, sanatçının bedensel deviniminden ortaya çıkan bir parça olmakla birlikte; doğrudan zihniyle ilgili salt bir iç görü değil kendi başına ayrı bir gerçekliliktir.

Bu bağlamda, Beşir Bayar resimlerinde meselenin bir mekân kısıtlılığından ibaret olmadığı ortadadır. Yaşadığı kentin kendisi parçalanmış bir ev gibi inşa edilmiştir yeniden. Gezintilerini bölen karşılaşmalar asırlık geçmişin sükûnetini kapsayıp yansıtan evin, evlerin yerine korku ve endişe uyandıran yıkılmış binaların kalıntıları niteliğindedir. Hayatı çevreleyen duvarların içinde yaşanmış olanların düşündürdüğü gerçekçiliğin bir tür ampirik tespitinden yola çıkarak, yaşamsal koşulları sorgulamak adına gerçeklilikle arasına mesafe koyar. Bu türden bir edimle yüz yüze gelen izleyici ise sanatçının yapıtı karşısında ancak kendi birikimiyle kendini duyumsayabilir. Faulkner’ın Ses ve Öfkesi iki temel niteliğiyle bilinir. Zamansal yapısının karmaşıklığı ve bu zamansal düzensizliğe sesiz öfkenin başkaldırışı. Bayar’ın resimleri de izleyeni sessizce bir duygu girdabının içine çekerek bu sesiz öfkeyi kendi hikayesinde yaşatır. Burada sanatçının izleyiciyi ortak etme kaygısını, mevcut kurguyu ürettiği yapıt aracılığıyla istediği zaman yıkabileceğinin bir göstergesi, sessiz bir ifadesi olarak buluyoruz.

Sonuç itibariyle; Beşir Bayar’ın resimlerinde cevaplar sorulara, sorular yeni cevaplara bağlanıyor. Sanat eseriyle tamamlanan duyumsal olanın temsil nesnesine dönüşen sanat eserinde içerik haline gelen bir tavrın, ön koşul olmaksızın soran sorgulayan etkisine maruz kalan bizler de, toplumsal duyarlılığımızın bilinci kadar etkileniyor; sessiz öfkeyi sanatçının ifade ve yorum gücü üzerinden kendi hikayemiz kadarını yaşamaya başlıyoruz.

Ahmet Yeşil

Uzak Yer

Beşir Bayar’ın “Denemeler Serisi” olarak adlandırdığı son dönem resimleri, kurgusal mekânlardan oluşmaktadır. Antik felsefeden günümüze değin irdelenen kavramlardan biri olan mekân olgusu, Bayar’ın resimlerinde ana imge olarak ön plana çıkmaktadır. Mekân ile ilişkili olan uzay, yer, kâinat ve boşluk gibi kavramlar sanatın farklı disiplinlerinde temel bir tema olarak ele alınmaktadır. Mekân; insan yaşamına içkin bir olgu olduğundan ve varlığın taşıyıcı zemini işlevinden dolayı sanatçıların ilgilendikleri bir tema olmuştur.

Beşir Bayar “Denemeler Serisi” ile kurguladığı mekânsal resimlerinde, kâğıt vb. malzemeler ile birlikte boyayı kullanarak biçimsel denemelerle kendi sorunsalını çözmeye yönelmiştir. “Uzak Yer” başlıklı sergisindeki resimlerde ışık hüzmesi, bireyin mekan aidiyeti, bilinçaltı gibi yüzey seviyesinden aşağıda kalan yeraltı kent girişleri, dikey olarak yeryüzüne saplanan ve ötesine engel koyan çizgiler ile çizgilerden sızan kontrast bir parlaklık resmin temel kurgu ögelerdir. İnsanlar, asırlardır mekânla ilişkilerini sorgulamaktadır. İnsan tüm göçlerde mekâna anılar, izler bırakır. Sanatçının resimlerindeki figürlerin durağanlığı insan-mekân birlikteliğini sorgulatmaktadır. Resimlerdeki figürler arası öyküsel uyumsuzluklar ve farklı perspektif açılarının kullanılması resme hareket kazandırmaktadır. Sanatçı, belleğimizde ötelediğimiz, bilinçaltına attığımız yaşantıları resimlerine yeraltı kentleri olarak taşımaktadır. Yer altı imgesi, bireydeki geleceğin karanlık yüzüdür. Resmin yüzeyine boya ve kâğıt ile oluşturulan katmanlar mekânın geçmişten günümüze gelen sahiplerini ve yapılarını temsil etmektedir. Tüm bu katmanlar sonucunda mekândaki devinim ve dinginlik, figür ile nesneler (yapılar) arasındaki katmanlar örüntüsü oluşturmaktadır.

Beşir Bayar

“Uzak Yer” Sergisinin odağında; mekânın insan üzerinde etkisi ile figürün mekân üzerinde ki etkisi birlikte irdelenmektedir.

Görüntü Sanat Galerisi

Adres: Yeni Baraj Mah. 68001 Sk. Gülek Plaza Sitesi A Blok Seyhan/ADANA

Web:  www.goruntusanat.com
E-mail: info@goruntusanat.com
Gsm: 542 425 28 01

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir