İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazarlık Sözleşmesi


ÖNEMLİ: YAZAR ALIMI 01/01/2023 İTİBARIYLA GEÇİCİ OLARAK DURDURULMUŞTUR.

A. Sözleşmenin Konusu

Gazete Sanat web sitesinde editörlük, yazarlık yapan her üyenin siteden içerik sağlama, faydalanma, hak ve yükümlülüklerinin şartlarını belirler.

B. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

1) gazetesanat.com, üyelerin düşüncelerini, haber paylaşımlarını ve yorumlarını  yapabilecekleri bir sosyal medya gazetesidir. gazetesanat.com’da editör ya da yazar olarak görev alan her kullanıcının ürettiği görsel ya da içeriklerin yayın hakları gazetesanat.com’a aittir ve gazetesanat.com için ürettikleri görsel ya da içerikler için hiçbir şekilde herhangi bir ücret talebinde bulunamazlar.

2) gazetesanat.com’da yayımlanan yazılarda belirtilen argümanlar ve kanılar yazarların kişisel görüşleri olup tüm sorumluluk yine yazar(lar)a aittir. Bu durum kurumsal bir aidiyete referans vermemekle birlikte, genel yayın yönetmeni, editör, yardımcı editör ve yayıncı gazetesanat.com’da yayımlanan yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3) gazetesanat.com’a yayınlanması için gönderilen bir yazı yayınlanmış veya yayınlamamış fark etmeksizin, başka sitelerde yayınlanmış olduğu fark edildiği anda yazar’ın yazarlığı iptal edilir ve kullanıcı hesabı bir daha aktif edilmemek üzere süresiz olarak kapatılır. Bu tarz durumlar gazetesanat.com’un sistemine, çalışma prensiplerine, içerik politikasına ve yayın politikasına kesinlikle aykırıdır. Ancak yazar, başka bir mecrada yayınlanan kendi içeriğini en az %50’si özgün olacak şekilde ve referans vermek kaydı ile gazetesanat.com’da yeniden yayınlayabilir. Bu kuralları ihlal eden yazarın kullanıcı hesabının kapatıldığı ana kadarki tüm paylaşılan içeriklerinin hakkı gazetesanat.com’a geçmiş olur.

4) gazetesanat.com, yazar olup ve kullanmak üzere verilen kullanıcı adı ve şifresinin kuruluşlara veya 3. şahıslara verilmeyeceğini beyan eder. Sitede yazarlık yapması için oluşturulan kullanıcı adı ve şifre, yazarın bizzat şahsına aittir. Bu sebepten  dolayı doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından gazetesanat.com’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, gazetesanat.com’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve yazar talep hakkı saklıdır.

5) Kişi, gazetesanat.com’a yazarlık başvurusunda bulunduğu anda verdiği kişisel bilgilerin ve diğer yazar bilgilerinin Türkiye Anayasası’nın önünde doğruluğunu kabul etmiş olur. gazetesanat.com, bu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu anlaşıldığı takdirde, uğrayacağı tüm zararları yazardan karşılama hakkına sahiptir.

6) Yazarlar, gazetesanat.com üzerinden siteyi kullanmaya başladığı andan itibaren tüm yasal kuralları ve bunları ihlal etmeyeceğini kabul etmiş sayılır. Aksi durumda ise doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen yazar’ın kendisine bağlanacaktır.

7) Yazar, gazetesanat.com’da oluşan herhangi bir arıza veya kesinti durumunda, kaybolan datalardan dolayı gazetesanat.com’a sağlamış olduğu içerikleri gazetesanat.com’dan talep edemez ve hak iddiasında bulunamaz.

8) Yazar, sağladığı makaleleri ve içerikler hakkında kendisinin veya gazetesanat.com sitesinin sahip olduğu haklara tecavüz eden üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişi hakkında yasal işlem yapabilme yetkisini gazetesanat.com sitesi’ne vermektedir. Yazar ayrıca, içeriklerin gizli veya tescilli nitelikte olmadığını da kabul etmektedir.

9) Yazar, interaktif alanları (WordPress paneli) kullanması durumunda, aşağıda belirtilen türden materyalleri gazetesanat.com’a koymamayı, yüklememeyi, iletmemeyi, dağıtmamayı, saklamamayı, oluşturmamayı veya diğer şekillerde yayımlamamayı açık bir şekilde peşinen beyan, kabul ve taahhüt etmiş olur!

a) Türk Ceza Kanununun 125. maddesine göre; bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak suç kapsamındadır. (Bu yasayı ihlal eden editör ya da yazar, yetkili mahkemece üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.)

b) Adres, telefon numaraları, elektronik posta adresleri, sosyal güvenlik numaraları ve kredi kartı numaraları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişinin şahsına münhasır özel bilgiler.

c) Yasadışı, iftira niteliğindeki, hakaret içeren, aşağılayıcı, müstehcen, pornografik, ahlâk dışı, uygunsuz, ima edici, tehdit içerikli, rahatsız edici, gizlilik veya kamu haklarını ihlal edici, kötüleyici, kışkırtıcı, hile içeren veya diğer şekillerde sakıncalı olan herhangi bir mesaj, veri, bilgi, metin, müzik, ses, fotoğraf, grafik, kod veya diğer bir materyal (İçerik); Ceza gerektiren bir suçu teşkil veya teşvik edecek veya buna ilişkin talimatları içerecek, tehdit yahut iftira teşkil edecek veya bir tarafın haklarını ihlal edecek olan veya diğer şekillerde bir mali yükümlülük oluşturacak Türkiye Cumhuriyeti yasa ve meri mevzuatını ihlal edecek olan içerik; bir tarafın sahip olduğu bir patenti, ticari markayı, ticari sırrı, telif hakkını veya diğer bir fikri mülkiyet hakkını veya müseccel hakkı ihlal edebilecek içerik; herhangi bir gerçek veya tüzel kişi aleyhinde mevcut ilişkisine dair yanıltıcı bilgi ihtiva eden içerikler.

d) Üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişinin kimlik, sicil ve/veya bilgilerine ilişkin yanlış beyanlar.

e) Yazar tarafından paylaşılan promosyonlar, siyasi kampanyalar, reklamlar, yarışmalar, çekilişler, sponsorluklar veya davetler.

f) Virüsler, truva atı, spam ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın diğer zararlı, bozucu veya tahrip edici dosyalar.

10) Yazar, işbu sözleşmeye aykırı bir davranışı sebebiyle, gazetesanat.com ve lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı gazetesanat.com’dan talep edilen tazminat miktarı, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla da sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılayacağını beyan etmiş olur.

11) Yazar, gazetesanat.com’un Yayın İlkeleri ve İçerik Politikası’na, Çalışma Prensipleri’ne, Hukuki Şartlar ve Gizlilik Politikası’na ve Teklif ve Kopyalama Hakları’na uyacağını peşinen kabul ve beyan eder.

12) Yazar, gazetesanat.com’a sağladığı içeriğin kalitesinden sorumludur. Yazar’ın kabul ettiği içeriği zamanında teslim etmesi, özgünlük kurallarına uyması, gramer ve dilbilgisi kurallarına dikkat etmesinin yanı sıra içeriğin faydalı olması, oluşturduğu içeriğin imla ve ifade açısından doğru olması gibi sorumlulukları vardır. Yazar ayrıca, gazetesanat.com’da yayınlanacak herhangi bir içerik çalışması aşamasında tüm araç ve ekipmanı kendi sağlamakla yükümlüdür. Yazarların ürettikleri içeriklerde akademik etik ve ilkelere uygun davranmaları beklenmektedir.

13) Yazar, başvuru sırasında gönderdiği özgeçmiş vb. belgelerde bulunan e-posta adresi, telefon, SMS, vb. iletişim kanallarının gazetesanat.com tarafından kullanılarak iletişime geçilebilmesine izin verdiğini peşinen beyan ve kabul eder.

14) Yazar, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında gazetesanat.com’da paylaşılacak biyografi, yazar fotoğrafı, sosyal medya hesapları ve iletişim bilgilerinin kullanılmasına peşinen izin verdiğini kabul eder.

15) gazetesanat.com’un, site telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya gazetesanat.com vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm mal varlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

16) Yazar, gazetesanat.com’un Yayın İlkeleri ve İçerik Politikası’na, Çalışma Prensipleri’ne, Hukuki Şartlar ve Gizlilik Politikası’na ve Teklif ve Kopyalama Hakları’na uyacağını peşinen kabul ve beyan eder.

17) gazetesanat.com içerisinde işleyiş veya sistem ile alakalı bilgiler 3. kişiler ile kesinlikle paylaşılamaz! gazetesanat.com içerisinde hiçbir kişiye, şahısa, görev tanımına 3. kişiler aracılığı ile bilgi transferi, eleştiri, hakaret gibi iletişimsel dayatmalarda kesinlikle bulunulamaz.

18) gazetesanat.com bünyesindeki çalışma gruplarında yer alan kişiler,  Gazete Sanat Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olan iletişim ve paylaşım platformlarında (Telefon, Sms, E-mail, Whatsapp vb.) yer alan hiçbir konuşmayı, metni, görseli ya da sesi, görev aldığı süre zarfında ve görevden ayrıldıktan sonraki süreçte dahi hiçbir platformda paylaşamaz, yayınlayamaz ya da çoğaltamaz. Bu kuralların ihlal edilmesi durumunda gazetesanat.com tüzel kişisi, ilgili mevzuat çerçevesinde, bu kuralları ihlal eden kişi ya da kişiler hakkında hukuki işlem başlatma hakkına sahiptir.

C. Sözleşmenin Feshi Durumunda

1)  gazetesanat.com, işbu sözleşme koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman düzenleyebilir, değiştirebilir, güncelleyebilir ve  iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Yazar kullanıcısı bakımından hüküm ifade edecektir.

2) Bu sözleşme karşılıklı veya gazetesanat.com tarafından tek taraflı veya yazar tarafından tek taraflı olarak sonlandırılabilir. Sözleşmenin sonlandırılması halinde; Yazarın kullanıcı hesabı silinmiş olsa dahi; Yazar, gazetesanat.com sitesinde yayına girmiş hiçbir makalenin veya içeriğinin gazetesanat.com’dan kaldırılmayacağını; ayrıca gazetesanat.com’da yayımlanmış hiçbir içerikte hak sahibi olamayacağını da peşinen kabul ve beyan eder.

3) İşbu Sözleşme, yazarın gazetesanat.com’a üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sözleşme taraflar arasında karşılıklı veya tek taraflı sonlandırılsa dahi yazar, gazetesanat.com web sitesi için oluşturduğu ve yayımlanmış tüm içeriklerin haklarını süresiz olarak gazetesanat.com’a devrettiğini peşinen kabul eder. Yazar, gazetesanat.com alan adı üstünde yayımlanmış hiçbir içeriği hakkında süresiz olarak hak kabul etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

4) Bu sözleşmenin karşılıklı veya tek taraflı sona ermesi durumunda; gazetesanat.com, yazara ait dosya, belge ve bilgileri silme ve/veya saklama hakkına sahiptir. Yazarın, üyeliğinin iptal edilmesi; üyeliği esnasında paylaştığı içeriklere ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yazar bu maddede belirtilen bu durumu peşinen beyan ve kabul eder. Bu durumda, gazetesanat.com web sitesinin hukuken maddi veya manevi hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

D. Sorumluluğun Reddi ve Sınırlandırılması

1) gazetesanat.com’da köşe yazısı niteliğinde fikir veya düşüncelerini beyan eden yazılardan ve yazı altı yorumları ile sitedeki her türlü yorum ve paylaşımdan Yazı İşleri Ekibi, Müdürü ve/veya Yayıncılar sorumlu değildir. gazetesanat.com, hukuken interaktif bir sosyal ağ paylaşım portalı olarak değerlendirilmekte; yapılan yazı paylaşımları, köşe yazılarındaki fikirler, yazarların kendi kişisel düşünceleri olduğu için yasal sorumluluk ilgili yazarlara aittir. Aynı şekilde paylaşılan her türlü içeriğe yapılan yorumda da yasal sorumluluk, yorumu yazan kişilere aittir.

2) Yazar, herhangi bir şahsa ve/veya kuruma yönelik küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan yazı, haber, e-posta ve bununla sınırlı kalmamak üzere her türlü eyleminden dolayı gazetesanat.com web sitesinin değil, yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

3) Yazar, gazetesanat.com malzemelerinden veya işbu sözleşmeden veya gazetesanat.com’un çalışma prensipleri, yayın ilkeleri, gizlilik politikasının herhangi bir şartından veya koşulundan hoşnut değilse, çözüm yolu: gazetesanat.com’u kullanmamaktır ve gazetesanat.com’da yazar olarak üye olmayacağını gazetesanat.com@gmail.com adresine bildirmelidir. Bu durumda gazetesanat.com, söz konusu olan yazarın üyeliğini iptal etmekle yükümlüdür. gazetesanat.com, yazarın üyeliğini tek taraflı veya karşılıklı veya yazar kullanıcısının talebi doğrultusunda sonlandırdığı taktirde, yazarın üyeliğine bağlı tüm içerikleri gazetesanat.com’un Gazete Sanat isimli kullanıcı hesabına aktarılır. Yazar bu koşulu kabul ettiğini beyan eder.

Yazar Üyeliğin Sonlandırılması Durumunda

  • Yazarın kullanıcı hesabı kalıcı olarak kapatılır.
  • Yazarın ismi Künye sayfamızdan kaldırılır.
  • Yazara ait yazılar, içerikler ve yazar biyografisi kaldırılmaz.
  • Yazar, isim ve biyografisinin tamamen silinmesini talep ederse; kendi ismi ile yayınlanmış tüm yazıları “Gazete Sanat” adlı kullanıcı hesabına aktarılır ve yazarın biyografisi ile künyedeki ismi kalıcı olarak silinir. Böylelikle tüm haklar gazetesanat.com’a geçmiş olacaktır.

E. Son Bulma

Bu anlaşma, gazetesanat.com tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Son bulma durumunda, yazarın yazar kullanıcı hesabı üyeliği girişi gerektiren alanlara erişme yetkisi ortadan kalkar. Yazarlık kullanıcı adı ve şifresi iptal edilir.

Yazarlık başvurusunda bulunan kişiler, bu sözleşmeyi okuyup kabul etmiş sayılır.