İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yasal uyarı

Bu web sitesi GAZETE SANAT’a ait olup, yine GAZETE SANAT tarafından işletilmektedir. İçerdiği malzemeler telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Yazılım ve kod dahil olmak üzere, bu web sitesindeki hiç bir malzeme kopyalanamaz, değiştirilemez, çoğaltılamaz ve yeniden yayımlanamaz. Telif ve mülkiyet hakları saklı kalmak koşuluyla, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçlarıyla bu web sitesinin olanaklarından fayda sağlanabilir. GAZETE SANAT’ın içerdiği malzemeyi telif hakları ve ticari malzeme kanunlarına aykırı biçimde kullananlar hakkında yasal takibat yapılacaktır. Bu önemli uyarıyı dikkate almanızda yarar vardır!

MARKA

GAZETE SANAT tescilli bir markadır. Bu markanın kullanıcılar tarafından izinsiz kullanılmasından dolayı GAZETE SANAT tüm yasal haklarını genel hükümler çerçevesinde arayacaktır. 

KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK HAKLARI 

A) Genel Olarak 

Bu web sitesi, GAZETE SANAT’a ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği malzemeler tamamen ya da kısmen, GAZETE SANAT, FASELİS online basın bülteni dağıtım platformu ve başka kaynaklardan sağlanmaktadır. Bu malzemeler telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Ancak, telif hakları ve diğer mülkiyet belirten duyuruları olduğu gibi bırakmanız koşuluyla, kendi kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçlarınız için bu siteden kendinize malzeme indirebilirsiniz. 

B) İlgili yayın organlarından alınan malzemelerinin kullanımı konusunda özel kısıtlamalar 

GAZETE SANAT’ın anlaşmalı olduğu yayın organına ait yazı, fotoğraf, grafik, ses ve video malzemeleri, herhangi bir ortamda basılamaz, yayımlanamaz, basılmak ya da yayımlanmak üzere yeniden yazılamaz, doğrudan ya da dolaylı olarak dağıtılamaz. GAZETE SANAT’ın anlaşmalı olduğu yayın organına ait bu malzemeler ya da onların kısımları, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçları haricinde bir bilgisayarda saklanamaz. GAZETE SANAT’ın anlaşmalı olduğu yayın organı, bu tür kaynaklardan doğabilecek gecikmelerden, hatalardan, yanlışlardan ve eksiklerden ya da bu malzemelerin hepsinin ya da bir kısmının iletiminde ya da tesliminde doğabilecek benzeri sorunlardan ve tüm bunlardan kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir. 

C) Telif 

Kullanıcılar, bu sitedeki bilgileri ticari amaçla kullanamazlar ancak kişisel faydalanmaları için kullanabilirler. GAZETE SANAT’ın önceden yazılı onayı olmadan, GAZETE SANAT içeriğinin kopyalanması, yeniden yayınlanması veya yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır. 

D) Kullanıcı Sorumluluğu 

Bu hizmet üzerinden, elektronik yolla mesaj postalarken, dosya gönderirken, veri girerken ya da başka herhangi bir iletişim biçimini kullanırken, GAZETE SANAT’a, telif hakkı ödeme zorunluluğu olmayan, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlaması olmayan, dünya çapında geçerli olan bir lisans veriyorsunuz. Bu lisans kapsamında GAZETE SANAT her tür iletişimi kullanmak, kopyalamak, başkasına lisanslamak, uyarlamak, iletmek, kamuya çalmak ya da sunmak ve tarif edilen iletişim haklarını serbestçe ve hiçbir kısıtlama olmaksızın kullanılmak üzere üçüncü şahıslara lisanslamak yapma hakkına sahip olur: 
Bu yukarıda tarif edilen haklar, geçerli bütün yasama alanlarındaki telif hakkı, ticari marka, servis markası ya da patent kanunu hakları da dahil olmak üzere, ama bu haklarla kısıtlı olmayacak şekilde, bütün mülkiyet haklarını kullanma hakkını kapsar. 

E) Üçüncü Kişilere Ait İçerik 

GAZETE SANAT yalnızca kendi standartlarına ve kabili tatbik yasa ve düzenlemelere uyum gösteren üçüncü taraf Web Sitelerine link sağlamaya dikkat etse de, bu üçüncü taraf Web Sitelerinin içeriği GAZETE SANAT ve onun ana ya da tali şirketleri ne de bunlarla ilişkili firmalar tarafından, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletilmediği ya da denetlenmediğinden GAZETE SANAT’tan habersiz değiştirilebilir. Bu site ve üçüncü şahıs sitelerindeki malzemeler ‘olduğu gibi’ sağlanmaktadır ve açık ya da dolaylı hiç bir garanti verilmemektedir. Uygulanabilir yasaların izin verdiği son noktaya kadar, GAZETE SANAT, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk kapsamına giren dolaylı garantiler de dahil olmak üzere, ama bunlarla kısıtlı kalmayacak şekilde, açık ya da dolaylı her türlü garantiyi reddeder. GAZETE SANAT, malzemelerin içerisinde bulunan işlevlerin kesintisiz ya da hatadan arınmış olacağının, sorunlu yanlarının giderileceğinin ya da forum alanları ve bunları erişilebilir kılan hizmet birimi de dahil olmak üzere, bu sitenin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermez. GAZETE SANAT, bu sitedeki ya da üçüncü şahıs sitelerindeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları konusunda, doğruluk, kesinlik, zamanında olmaklık, güvenilirlik ya da başka açılardan hiç bir garanti vermez. Bu sebeplerden dolayı, herhangi bir üçüncü taraf Web Sitesinde yer alan bilgi veya fikir konusunda sorumluluk kabul edilmemektedir. Siz (GAZETE SANAT değil), bu hizmeti kullanmakla, gerekli bakım, tamirat ya da düzeltme masraflarının tümünü üstlenmeyi baştan kabul etmiş sayılırsınız. 

F) Forum alanları 

Bu hizmet, GAZETE SANAT’a bilgi dönmesini ve kullanıcılar arasında gerçek zamanda etkileşim olmasını imkanlı kılan forum alanları ve chat odaları içerebilir. GAZETE SANAT, forum alanlarına gönderilen mesajları, bilgileri ya da dosyaları denetlemez. Forum alanlarını ve bu Web sitesini kullanırken, aşağıdaki koşullara uymayı baştan kabul edersiniz: 

Başka bir kullanıcının forum alanlarını, chat odalarını ve diğer etkileşimli alanları kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellememek

Suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel, eyalet düzeyinde, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dahil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalamamak ya da iletmemek.

Bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da haklarını elinde tutandan önceden izin almaksızın, başkalarının haklarını çiğneyen ya da ters düşen, hiç bir bilgi, yazılım ya da başka malzeme postalamamak ya da iletmemek.

Bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım ya da başka bir malzeme postalamamak ya da iletmemek.

Ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme postalamamak, iletmemek ya da kullanmamak. 

Bu hizmeti kullanırken, GAZETE SANAT’ın forum alanlarını, chat odalarını ve diğer etkileşimli alanları denetlemek gibi bir zorunluluğu olmadığını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Ancak, GAZETE SANAT, yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamiyle ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar. 

G) Sorumluluğun sınırlanması 

İhmal da dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlanmamak üzere, hiçbir koşulda, GAZETE SANAT, ana ya da tali firmaları ya da ilişkili diğer firmalar; GAZETE SANAT malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, rastlantısal, özel ya da sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir. GAZETE SANAT’ı kullanmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı GAZETE SANAT’ın sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Eğer GAZETE SANAT malzemelerinden ya da GAZETE SANAT’ın herhangi bir şartından veya koşulundan hoşnut değilseniz, tek çözüm yolunuz, GAZETE SANAT’ı kullanmamaktır.

H) Değişik Hükümler

Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde sözkonusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

I) Fesih

Bu anlaşma, GAZETE SANAT tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Fesih durumunda, forum alanlarına erişme yetkiniz artık yoktur ve forum alanlarından bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar ve bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması devam edecektir. 

J) Cookies

“Cookie” bilgisayarınıza gönderilebilen bir yazılımdır. “Cookie”ler web sitemizin ve servisimizin nasıl kullanıldığına dair bilgileri toplamaya ve yönetmeye yarar. Eğer bilgisayarınıza bir “cookie” gönderirsek, sizin bilginiz ve onayınız olmadan, sizinle ilgili bir veri toplamayacaktır. O zamana kadar “cookie” sadece genel kullanım modellerini izleyecek ve sizi birey olarak tanımlamada kullanılmayacaktır. 

K) Gizlilik Haklarınız 

GAZETE SANAT, gizlilik haklarınıza önem verdiği için, aşağıda belirtilen şu ilkelere uyar: 
Bize, sizi kişisel olarak tanımlayan bilgi (“Kişisel Bilgi”) gerektiğinde bunu açıkca sorarız. Örneğin, eğer GAZETE SANAT ana sayfasını kişiselleştirmek isterseniz, GAZETE SANAT size adınızı ve elektronik posta adresinizi soracaktır, diğer taraftan, bir yarışma ya da bir promosyon kapsamında sizden Kişisel Bilgi’lerinizi isteyebiliriz. GAZETE SANAT’ı işletirken Kişisel Bilgi’lerinizi kullanırız ve GAZETE SANAT’ın yeni özellikleri, hizmetleri ya da ürünleri hakkında size zaman zaman bilgi gönderebiliriz. 

Eğer herhangi bir zamanda bir Site’nin bu ilkelere uymadığını düşünürseniz, lütfen bize gazetesanat.com@gmail.com adresinden elektronik posta ile bilgi veriniz ve biz de sorunu çözmek ve gidermek için ticari açıdan mantıklı tüm çabayı sarfedelim. 

Eğer bu ilkelerimiz hakkında sorularınız varsa, lütfen gazetesanat.com@gmail.com adresine elektronik posta yoluyla gönderiniz. 

L) Erişim

Bize elektronik posta ile gazetesanat.com@gmail.com üzerinden erişebilirsiniz. 

M) GAZETE SANAT logosunun ve bölüm anasayfası bağlantılarının GAZETE SANAT dışı Web sitelerinde kullanımı

1.GAZETE SANAT’ın başka türlü yetki vermiş olduğu durumlar hariç, GAZETE SANAT dışı web siteleri, aşağıda sağlanan logoyu (“Logo”) kullanacaktır. Bu Logo’yu bilgisayarınıza indirmekle, bu İlke’leri kabul etmiş sayılırsınız. 

2. Logo’yu ancak web sitenizde kullanabilirsiniz, başka hiçbir şekilde kullanamazsınız. Logo, her zaman GAZETE SANAT’ın http://www.gazetesanat.com adresindeki anasayfasına çalışır durumda bir bağlantıya sahip olmalıdır. Bu bağlantı için gerekli HTML kodunu aşağıda bulabilirsiniz. 

3. Logo, “GAZETE SANAT’a Gider” terimini içerir, bu da Logo’nun siteniz üzerindeki anlamını tarif eder (Logo, GAZETE SANAT’a bir bağlantıdır, sitenize verilen bir destek değil). Logo’nun bu yahut başka bir özelliğini kaldıramaz ya da değiştiremezsiniz. 

4. Logo, sadece, GAZETE SANAT’a veya ürünlerine ya da hizmetlerine doğru atıfta bulunulan Web sayfalarında kullanılabilir ve atıfta bulunulan yerin hizasında ya da aynı sayfanın dibinde gösterilmelidir. Kendi Web sayfanızın başlığı, diğer ticari marka amblemleriniz ve logolarınız en az Logo kadar öne çıkmalıdır. Logo’yu, GAZETE SANAT tarafından sponsorluk, destek ya da lisans verildiğini ima edecek hiçbir şekilde gösteremezsiniz. 

5. Logo tekbaşına görünmelidir, Logo’nun her iki yanında, sayfadaki diğer grafik veya metin öğelerle arasında bir minimum boşluk olmalıdır (Logo’nun yüksekliği kadar). Logo, başka herhangi bir logonun bir parçası ya da bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz. 

6. Logo’yu, ebadı, boyutları, renkleri ve öğeleri dahil olmak üzere, herhangi bir şekilde değiştiremez, canlandıramaz, dönüştüremez ya da başka herhangi bir işlemden geçirerek, perspektifini veya iki boyutlu görünümünü bozamazsınız. 

7. GAZETE SANAT’ı ürünlerini ya da hizmetlerini kötüleyen, GAZETE SANAT’ın fikri ya da başka haklarını gaspeden ya da herhangi bir yerel veya uluslararası yasayı çiğneyen hiç bir Web sitesinde Logo’yu kullanamazsınız. 

8. Bu İlke’ler kapsamında, GAZETE SANAT’ın logolarında ya da ticari markalarında size herhangi bir lisans ya da başka bir hak verilmemektedir. GAZETE SANAT, Logo’nun kullanımı konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak, kaldırma ya da koşullarını değiştirme hakkına her zaman sahiptir. GAZETE SANAT, bu İlke’lere uymayan, GAZETE SANAT’ın fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı harakete geçme hakkını saklı tutar. 

9. GAZETE SANAT, HAK İHLALLERİNE KARŞI GARANTİLER DAHİL OLMAK ÜZERE, LOGO KONUSUNDA YASA TARAFINDAN AÇIK YA DA DOLAYLI OLARAK İFADE EDİLEN HER TÜRLÜ GARANTİYİ REDDEDER. 
GAZETE SANAT LOGOSU